کارخانه: نائین- کیلومتر سه جاده نائین اصفهان

تلفن: 4-03146257082

فکس : 03146251400

دفتر تهران: خیابان قزوین- مجتمع تجاری میلاد قائم- طبقه همکف - پلاک 179

تلفن: 02166651127

تلفن: 02166628705

تلفن: 02166695051

فروشگاه اصفهان: خیابان کهندژ- مقابل تقاطع دوم – جنب کوچه 26

تلفن: 03137650787

فکس: 03137650778