1- منابع خرید :

براساس دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ، نتیجه حاصل از محاسبه امتیاز نهایی تامین کننده سالیانه محاسبه و براساس این امتیاز ،منابع درحال همکاری درجه بندی می‌شوند :

امتیاز 85 تا 100 (گرید A ) : قرارگرفتن در اولویت اول اخذ استعلام و ثبت سفارش

امتیاز 70 تا 85   (گرید B ) : قرارگرفتن در اولویت دوم اخذ استعلام و ثبت سفارش

امتیاز 50 تا 70   (گرید C ) : قرارگرفتن در اولویت سوم اخذ استعلام و ثبت سفارش

امتیاز 0  تا 50   (گرید D ) : عدم امکان اخذ استعلام و سفارش

2- تماس با امور خرید

سمتنام و نام خانوادگیشماره تلفن داخلی
(03146257082-4)
تلفن مستقیم
مدیریت بازرگانیمحسن عبایی133031-46261781 و 09134632459
مواد اولیهسید رضا موسوی123031-46261781
تجهیزات یدکیخانم عموزیدی123031-46261781
مواد مصرفی و اقلام عمومیسید رضا موسوی123031-46261781
بازرگانی خارجیعلیرضا فرقانی031-32234109