سمتنام و نام خانوادگیشماره تماس داخلی
(03146257082-4)
مدیر بازرگانیمحسن عبایی133
کارشناس فروش و بازاریابیمهدی قاسمی117 و 130 و 131
کارشناس خدمات پس از فروشحمید پوربافرانی146